Bokauktioner i Lund och Stockholm

Crafoord Auktioner och Stockholms Auktionsverk anordnade bokauktioner med en rad intressanta utrop

Den gångna veckan anordnades bokauktioner vid två svenska auktionshus, den 7 april på Crafoord Auktioner i Lund och den 5 april på Stockholms Auktionsverk. De två auktionshusen är de enda i Sverige som erbjuder bokauktioner regelbundet. Traditionen med bokauktioner är mycket gammal i båda städer. Stockholms Auktionsverk, som för övrigt är världens äldsta auktionshus, har anordnat bokauktioner ända sedan starten 1674. Traditionen med bokauktioner är dock gammal även i Lund. Bokauktionerna, som fram till 1900-talet anordnades av Lunds Universitet, har ägt rum sedan 1700-talets början. Under 1800-talet gallrade Universitetsbiblioteket ut en stor mängd böcker ur sina samlingar via så kallade “dubblettauktioner”, något som inte förekommer idag. Crafoords, som sedan 1983 varit i privat regi och som sedan 2009 ägs av Knut Knutsons Uppsala Auktionskammare, har fortsatt traditionen med bokauktioner.

För mer information om de båda auktionsverken kan jag hänvisa till deras respektive hemsidor, och vill man läsa mer om bokauktioner i Sverige kan man läsa Svend Dahls Bokens Historia (s. 156f.) och Anita Ankarcronas avhandling Bud på böcker : bokauktioner i Stockholm 1782-1801.

Den gångna veckans bokauktioner har rönt stor uppmärksamhet i flera tidningar. Läs om bokauktionen i Stockholm på artnets hemsida eller på auktionsverkets egna sida, här. Bokauktionen i Lund uppmärksammades särskilt i två artiklar i Sydsvenskan, en om den sällsynta Civitates Orbis Terrarum (utgiven 1590-1630) av Georg Braun och Frans Hogenberg,  här, och en om slutpriserna på auktionen, här. Civitates Orbis Terrarum i sex volymer (bilden) såldes för 450 000 kr. Värt att nämna är också Octavianus Scotus Biblia Latina från 1480 som gick för 32 000 kr och en Plinius tryckt av Sweynheym och Pannartz i Rom 1473, som klubbades för 160 000 kr.  I samband med bokauktionen i Lund gjordes också en intervju om boksamlande med forskarassistenten i bokhistoria, Thomas Rydén.