Bokquiz!

Var du inte på Henning Hansen Antikvariats öppna hus? Då missade du även bokquizzet, men nu får du en ny chans att göra frågesporten!

Här följer Henning Hansen Antikvariats Bokquiz! Facit finns vid slutet av sidan, tillsammans med resultatlista! Den lycklige och skicklige vinnaren är ingen mindre än Nils! Gratulerar.

Fråga nr 1.

Sverige säger jag till sist,
är det bästa som Gud skapat.

Om jag vetat det förut,
skulle jag ej utåt gapat.
Fattig, ful och full af slem,
flyter jag på vattnet hem.”

Så slutar romanen Min son på Galejan, eller en Ostindisk resa av Jacob Wallenberg. Detta verk, läsvärt än idag, utkom första gången år 1781, strax efter författarens död, och har sedan dess utkommit ut i en mängd upplagor och utgåvor. Jacob Wallenberg (1746-1778) var bl.a. präst och författare och var förfader till våra dagars näringslivstoppar. Ovan nämnda arbete är berömt framför allt av en anledning. Vilken?

1) Det är Sveriges första komedi
X) Det är Sveriges första
roman
2) Det är Sverige första hela bok
tryckt med antikva


Fråga nr 2.

Detta material kallas pergament. Det är ett samlingsnamn för ett skriv- och bokbandsmaterial som består av garvat och behandlat djurskinn. Pergamentet ersatte under 3-400-talet papyrus som det vanligaste skrivmaterialet. Namnet kommer, enligt historikern Plinius, från den grekiska staden Pergamon, där man började använda pergamentet som skrivmaterial på grund av ett långvarit exportstopp av papyrus från Egypten. Det hade klara fördelar gentemot papyruset; man kunde skriva på både fram- och baksidan, det var betydligt mer hållbart och man kunde binda samman flera pergamentsblad till en codex (bokformatet som vi använder oss av än idag). Pergament kan man göra av så gott som vilka djurhudar som helst (t. o. m. människohud har använts i några fall), men det finns två som använts oftast. Vilka är dessa två?

1) Gris- och kohud.
X) Get- och hjortskinn.
2) Kalv- och fårskinn

Fråga nr 3.

Henning Hansen Antikvariat grundades för ett antal år sedan. Vilket år kommer antikvariatet fira sitt 5-årsjubileum?

1) År 2011
X) År 2012
2) År 2013

Fråga nr 4.

Författare är ett yrke som ofta betraktas som urgammalt, men att livnära sig som författare har varit svårt i alla tider. Trots att man gärna får intrycket av att det kryllade av författare redan under antiken, så har de alla haft skrivandet som en sekundär syssla och livnärt sig på annat sätt. Den första som livnärde sig helt själv på sitt skrivande föddes långt senare. Vem av följande författare brukar betraktas som vår första professionella författare?

1) Leonardo da Vinci (1452-1519)
X) Alexander Pope (1688-1744)
2) Robert Louis Stevenson (1850-1894)

Fråga nr 5.


Ordet inkunabel kommer från latinets
incunabula (= i vaggan) och användas för att beteckna en viss sorts böcker. Vilken?

1) [Handskrivna] böcker producerade i kloster.
X) Barnböcker.
2) Böcker tryckta före den 1 januari år 1501.

Fråga nr 6.

I Europa var Gutenberg först med att trycka böcker, och under 1440-1460-talen spreds uppfinningen till de flesta större länder. I början av året var Henning, tillsammans med sin bättre hälft, i södra Afrika. De var en stor del av tiden i Sydafrika, som kan stoltsera med att vara det land där Afrikas (söder om Sahara) första bok trycktes. Vilket år skedde detta?


1) År 1612
X) År 1774
2) År 1814

Fråga nr 7.

Skyddsomslag används idag till alla böcker, både inbundna och pockets. En del tar av skyddsomslaget när de läser en bok för att skydda det, andra är mer pragmatiska och använder det som bokmärke. Skyddsomslaget är en relativt ny uppfinning. Detta exempel på modernt skyddsomslag är mycket tidigt, men det är ett privatproducerat (ej beställt av förlaget) och kan därför ej ta åt sig äran av att vara äldst på något sätt. Vilket år producerades världens äldsta kända skyddsomslag?

1) År 1756
X) År 1832
2) År 1906


Fråga nr 8.

I november 2010 utkom Henning Hansen Antikvariats första katalog och i år utkommer nummer två! Den kommer innehålla böcker av berömda boktryckare från fem sekler, och bland annat en bok tryckt av personen som står bakom typsnittet på denna bild. Vilket berömt typsnitt är detta?

1) Baskerville.
X) Didot.
2) Garamond.


Fråga nr 9.

Henning Hansen Antikvariats första katalog: Tove Jansson (som för övrigt finns för beskådande eller inköp för 30 kr, hrmpf..) innehåller föga förvånande böcker av muminförfattarinnan Tove Jansson. Hennes första bok, Sara och Pelle och Neckens bläckfiskar (1933) utgavs under psudonymen ”Vera Haij” och är en av världens mest svårfunna böcker – den är känd i fåtal exemplar i hela världen. Hur gammal var Tove Jansson när hon skrev denna bok?

1) 13 år
X) 17 år
2) 19 år

Fråga nr 10 – utslagsfråga!

Hur gammal är den äldsta (kompletta) bok som finns på Henning Hansen Antikvariat för närvarande?

Facit:

1) 1. 2) 2 3) X. 4) X 5) 2. 6) 2. 7) X. 8.) X 9) 2. 10) 1504.

Resultatlista:

Lagnamn Poäng / Utslagsgissning
”Nils” – vinnare! 7/9 & År 1551
”Samuel” 6/9 & År 1541
”Rasmus” 6/9 & År 1520
”Tore” 6/9 & Obesvarat
”Maria” 5/9 & År 1476
”Simon” 4/9 & År 1560
”Anna, Anna & Rosa” 4/9 & År 1288
”Jens” 4/9 & År 1485
”Helena & Cajsa” 4/9 & År 1600
”Lina, Nisse, Sofie & Eric” 3/9 & År 1494 – närmast!
“Patrik”
”Bella”
3/9 & År 1573

3/9 & År 1663

Genomsnittsresultat 4,72 / 9 & År 1517,8
Medianresultat 4 / 9 & År 1541