Om bokmärken

Bokmärken har en fascinerande historia och kan utgöras av nästan vad som helst; bara fantasin sätter gränser

På Jönköpings Stadsbibliotek pågår för närvarande en miniutställning över kvarglömda bokmärken och andra saker som man funnit i återlämnade biblioteksböcker. I en artikel i Dagens Nyheter berättar bibliotekarie Mi Brötegård att man funnit allt från boardingpass och fina hemgjorda bokmärken till tuggummin och mosade chokladpraliner mellan boksidorna.

Kodexen började under 300-talet utkonkurrera papyrusrullen som det vanligaste bokformatet, och i detta format blev det betydligt lättare att lokalisera bestämda avsnitt i en bok. Med kodexformen utvecklades så småningom bokmärket, vilket ytterligare underlättade sökningen i böckerna. De äldsta kända bokmärkena är från medeltiden, men bruket är sannolikt än äldre. De äldsta bevarade bokmärkena var bundna tillsammans med boken, ofta utgjordes de av ett sidensnöre i klara färger. Denna typ av bokmärke används fortfarande till vissa typer av arbeten, till exempel biblar och psalmböcker. Vid 1800-talets mitt blev det vanligare med lösa bokmärken (se bild), och dekorativa bokmärken blev så småningom samlarobjekt. För fler exempel på vad som kan hittas mellan gamla boksidor, titta gärna på denna hemsida.

On bookmarks

There is at present a small exhibition at Jönköping public library on bookmarks and other things that have been left behind in books. In an article in Dagens Nyheter the librarian Mi Brötegård tells about things that have been found among the pages of returned books: Boarding passes, homemade bookmarks, chewing gums, chocolate and much more.

In the 4th century the Codex started to challenge the traditional papyrus scroll in becoming the most common book format, and with this format it became easier to navigate in a book. With the Codex format, the bookmark eventually developed, which further improved the navigation of the book. The earliest known bookmarks are from the middle ages, but they have probably been used even earlier. The earliest preserved examples, very often silk strings i bright colours, were bound together with the books. This kind of bookmark is still used in some types of books, for example bibles and hymn books. In the middle of the 19th century, loose, decorated bookmarks (see picture) were more frequently used, and they were soon sought after by collectors. For more examples on what can be found between the pages of an old volume, please visit this homepage.