De första författarna

Få reda på vem som räknas som världens första moderna författare, och läs om hur piratkopiering var ett problem redan under 1700-talet

Läs om hur piratkopiering hanterades under 1700-talet, efter Kongl. Maj:ts Nådige Förordning och Reglemente för Boktryckerierna i Riket trätt i kraft år 1752 och om vem som anses vara världens första professionella författare, i “Piraternas och Författarnas tid”. Klicka här eller på länken nedan för att komma till uppsatsen:

http://henninghansen.se/wp-content/uploads/2011/10/Piraternas-och-författarnas-tid.pdf