Anglosaxiska & Karolingiska böcker

Föreläsningsanteckningar från masterkurs vid London Rare Books School

Några av världens vackraste handskrifter tillverkades i Storbritannien och i det Karolingiska väldet mellan 600- och 1000-talen, varav några speciellt betydelsefulla, till exempel Lindisfarne Gospels (se bild) och Book of Kells, har överlevt till vår tid. Sommaren 2009 läste jag kursen “Anglo-Saxon and Carolingian Books” vid London Rare Books School på University of London, och följande arbete är baserat på mina seminarieanteckningar från denna kurs.

http://henninghansen.se/wp-content/uploads/2012/02/LRBS3.pdf