Sveriges Äldsta Antikvariat

Magisteruppsats om bokhandlaren och grundaren av Sveriges äldsta antikvariat J. A. Sjöblom (1849-1922), som med en tidig distanshandel var föregångare till Adlibris och Bokus

Jacob Albert Sjöblom (1849-1922) blev något av en lokal celebritet bland flera generation lundastudenter och boksamlare i Södra Sverigen under 1800-talets slut och 1900-talets början. Sjöblom bedrev, från flera olika platser i Lund och Malmö, en mångfasetterad verksamhet med både bibliotek, bokhandel, antikvariat, mynt- och pappershandel och en omfattande distanshandel. I denna magisteruppsats, som lades fram våren 2011 vid avdelningen för Bok- och Bibliotekshistoria vid Lunds Universitet, ligger särskilt fokus på just denna distanshandel. Undersökningsmaterialet utgörs huvudsakligen av en större brevsamling från Sjöbloms verksamhet som finns bevarad vid Lunds Universitetsbibliotek, och som ger en unik inblick i hur samhället var uppbyggt och hur livet kunde vara,  kring sekelskiftet 1800/1900.  Klicka på länken nedan, eller kopiera in den i din webbläsare, för att öppna arbetet.

http://henninghansen.se/wp-content/uploads/2012/07/Slutversion-Broder-Jacob.pdf