Bokläsning i Lund omkring 1880

Vem brukade lånebiblioteken och vilka böcker var det som lånades flitigast? Denna artikel ur tidskriften Biblis ger en del svar och exempel från Sjöbloms lånebibliotek i Lund.

Artikeln baseras på en undersökning av tre buntar med handskrivna kvitton från 1880-talets början, från Jacob Albert Sjöbloms (1849-1922) kombinerade antikvariat och lånebibliotek i Lund. Undersökningen belyser bland annat vem som lånade böcker och vilka böcker som lånades i lånebiblioteket och lånekvittona ger en unik inblick i tidens litterära smak och den Lundensiska bokkulturen under 1800-talets slut, och fördjupar vår kunskap om lånebibliotekens betydelse i samhället och för den enskilda bokläsaren.

Artikeln publicerades i oktober 2014 i nummer 67 av tidskriften Biblis och kan läsas i fulltext på denna länk: Bokläsning i Lund omkring 1880.