Om antikvariatet

Bokhandlaren i Vendig.

Henning Hansen Antikvariat är ett antikvariat med inriktning mot äldre, svenska böcker. Litteratur av senare datum, samt utländsk litteratur, finns i viss omfattning.

Antikvariatets första katalog finns nu för nedladdning. Kommande kataloger omfattar bl.a. en samling böcker tryckta av berömda boktryckare från fem sekler och en mindre samling böcker av Astrid Lindgren. Under våren kommer även äldre litteratur av varierande slag, från 1500-tal till 1900-tal, löpande att läggas ut till försäljning.

Henning Hansen startade antikvariatet år 2007, och har sedan dess successivt byggt upp verksamheten. Parallellt med arbetet ägnar han sig åt universitetsstudier i bokhistoria, latin, franska, medeltidshistoria m.m. Han har en kandidatexamen i bokhistoria från Lunds Universitet och har läst masterkurser i bokhistoria vid Centre for Manuscript and Print Research vid School of Advanced Study (University of London) under bl.a. professor Simon Eliot, professor Rosamond McKitterick, professor Michelle Brown och professor Jane Roberts. 2011-2012 studerade han vid University College London, och var bosatt i London. Sedan 2013 är Henning doktorand i bokhistoria vid Universitetet i Tromsø och 2014-2015 gästforskar han vid Harvard.

Henning är styrelseledamot i Bokhistoriska Sällskapet i Lund.